Looking for love is a conceptual book based on leaked documents from the wars in Iraq and Afghanistan (Wikileaks/Chelsea Manning). The book is published under a creative commons license. You can download a PDF for free here, and if you would like to support my writing, you can donate bitcoins at 1MERXQLBMPJLKenraJa62HkaXtwpPuBQoe. Thanks!

If you adapt it to a proper ebook, you are welcome to distribute it however you like, but I would really appreciate it if you would send me a copy!

Prosa, 68 sider.
Etterord ved Pär Thörn
Design av Yokoland
ISBN 978-82-02-37080-0

Looking for love

Lasse Wardenær Fosshaugs Looking for Love er så vidt vites den første skjønnlitterære tekst basert på dokumenter fra Wikileaks. Forfatteren har søkt etter forekomster av ordet «love» – «kjærlighet» – i amerikanske etterretningsrapporter fra Irak og Afghanistan. Av diagrammene i bokas appendiks framgår det hvor, når og for hvem kjærligheten blomstrer i krigen mot terror.

I sin kjærlighetsjakt hermer Fosshaug en prosedyre som ble fulgt av utallige nyhetsjournalister etter at Wikileaks-dokumentene først så dagens lys. Samtidig er Looking for Love en kommentar til dagens forfatterrolle: Heller enn å dikte opp fiktive verdener, er det forfatterens oppgave å velge ut, redigere og meditere over relevante fakta i den flermediale informasjonsstrømmen.

Looking for Love
Gjennom å løfte fram og aktivisere andre sider ved Wikileaks-dokumentene enn journalister og politikere har gjort, og plassere det i en litterær kontekst, oppstår ny betydning og en slående (om enn kortvarig) effekt … Å utgi dette som poetiske dokumenter innenfor den litterære institusjonen, kan sees som en kommentar til bokas rolle i relasjon til nettet. Mens internett består av flyktige og usorterte dokumenter, kan bøker stadig framstå som mikroarkiver som gjør et gitt materiale mer håndterlig og bestandig.
— Cathrine Strøm, Klassekampen
Faksimile fra Klassekampen 10. november 2010.

Faksimile fra Klassekampen 10. november 2010.

Faksimile Klassekampen Bokmagasinet 3. desember 2011

Faksimile Klassekampen Bokmagasinet 3. desember 2011

Faksimile Eidsvoll Ullensaker Blad 29. oktober 2011

Faksimile Eidsvoll Ullensaker Blad 29. oktober 2011