Looking for Love

Lasse Wardenær Fosshaugs Looking for Love er så vidt vites den første skjønnlitterære tekst basert på dokumenter fra Wikileaks. Forfatteren har søkt etter forekomster av ordet «love» – «kjærlighet» – i amerikanske etterretningsrapporter fra Irak og Afghanistan. Av diagrammene i bokas appendiks framgår det hvor, når og for hvem kjærligheten blomstrer i krigen mot terror.

I sin kjærlighetsjakt hermer Fosshaug en prosedyre som ble fulgt av utallige nyhetsjournalister etter at Wikileaks-dokumentene først så dagens lys. Samtidig er Looking for Love en kommentar til dagens forfatterrolle: Heller enn å dikte opp fiktive verdener, er det forfatterens oppgave å velge ut, redigere og meditere over relevante fakta i den flermediale informasjonsstrømmen.

Looking for love er ikke å få tak i lenger, men publisert under Creative Commons. Derfor kan du laste ned boken som pdf ved å trykke på linken over.

“Gjennom å løfte fram og aktivisere andre sider ved Wikileaks-dokumentene enn journalister og politikere har gjort, og plassere det i en litterær kontekst, oppstår ny betydning og en slående (om enn kortvarig) effekt … Å utgi dette som poetiske dokumenter innenfor den litterære institusjonen, kan sees som en kommentar til bokas rolle i relasjon til nettet. Mens internett består av flyktige og usorterte dokumenter, kan bøker stadig framstå som mikroarkiver som gjør et gitt materiale mer håndterlig og bestandig.”

— Cathrine Strøm, Klassekampen

Anmeldelser og omtale

Intervju Klassekampen Looking for love
Anmeldelse Klassekampen Bokmagasinet
anmeldelse Looking for Love EUB